Jacek Koprowski

Programista aplikacji internetowych (Webdeveloper)

Technologia wiodąca: PHP

Pasja informatyczna rozpoczęła się na zajęciach kółka informatycznego w pierwszej klasie Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku (rok 1999). Zacząłem już wtedy tworzyć proste strony w oparciu o kod HTML / CSS / JS oraz interesować się nowymi technologiami za równo od strony inżynieryjnej, jaki i sposobu ich komercjalizacji.

Pracę zawodową rozpocząłem w 2006 roku, stworzyłem oraz aktualizowałem stronę internetową dla lokalnej rozgłośni Katolickiego Radia Płock. W tym samym czasie realizowałem studia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku na kierunku Zarządzanie, specjalność: marketing. W czasie studiów należałem do koła naukowego, którego pracę dotyczyły nowoczesnych technologii. Udzielałem się na konferencjach studenckich zarówno w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, jak również jako członek Koła Naukowego w ramach konferencji Kół Naukowych w Wyższa Szkołą Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Obszarem moich zainteresowań stał się wówczas marketing internetowy. Moje badania skupiały się głównie na analizie ogólnie dostępnych danych oraz stawianiu oraz udowadnianiu hipotez wynikających z tych danych. Tytuł magistra obroniłem w 2008 roku, pracą: „Marketing internetowy w rozgłośni radiowej”.

Moje publikacje w studenckich czasopismach naukowych:

  1. Koprowski J., Miejsce Polski w internetowej Europie, opublikowane w Zeszyty Naukowe nr 9: Polska w Unii Europejskiej – aspekty ekonomiczne, polityczne i społeczne, wyd. Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej, Wyższa Szkołą Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, 2010, Kielce
  2. Koprowski J., Rola marketingu internetowego w pośrednictwie zawodowym, opublikowane w: Studenckie Zeszyty Naukowe nr 4: Praca – sens życia młodego człowieka, wyd. WN NOVUM Sp. z o.o., Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, 2007, Płock.
  3. Koprowski J. Nasza przyszłość w cybernetycznym marketingu, jako dziedzinie interdyscyplinarnej, opublikowane w: Studenckie Zeszyty Naukowe nr 3: Nasza przyszłość, wyd. WN NOVUM Sp. z o.o., Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, 2006, Płock.

Na przełomie lat 2008 – 2009 rozpoczęła działalność firma kopering.net, początkowo jako pion Akademickich Inkubatorów przedsiębiorczości, zaś od lutego 2009 jako jednoosobowa działalność gospodarcza.

W roku 2011 rozpocząłem współpracę ze Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku w ramach administracji platformy e-learningowej. Moimi zadaniami było dbanie o jak najlepszą jakość materiałów publikowanych na platformie oraz o dobry kontakt pomiędzy wykładowcami publikującymi materiały a studentami. W czasie mojej pracy na tym stanowisku analizowałem ruch na platformie oraz dostosowywałem treści by jak najlepiej służyły studentom, oraz rozwiązywałem problemy techniczne.

W 2012 roku rozpocząłem studia na Politechnice Łódzkiej na wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, na kierunku: Informatyka, specjalności Inżynieria oprogramowania i analiza danych, poznając najlepsze praktyki związane z tworzeniem oprogramowanie oraz nowymi technologiami.

W roku 2015 rozpocząłem współpracę z firmą GlobalFun Sp. z o.o., z którą współpracuję jako programista aplikacji internetowych. Nieustannie rozszerzam swoją wiedzę na temat programowania uczestnicząc w konferencjach i warsztatach. Planuje rozwój w kierunku programowania aplikacji internetowych w językach PHP oraz Java w kierunku frameworków dostępnych w ramach wymienionych technologii. Obecnie rozwijam swoje umiejętności w kierunku testowania aplikacji.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin